Villkor Instagram

Genom att svara med #yesdesignonline.se, eller genom att med andra medel ladda upp eller skicka in material till hemsidan www.designonline.se, godkänner du följande:

Du ger Scand. Design Online AB, svenskt företag med organisationsnummer 556628-1597, (hädanefter “Designonline”), tillstånd att royaltyfritt, globalt och utan tidsbegränsning i Designonline’s eget godtycke och utan några skyldigheter till dig, använda dina Instagram-bild(er) och/eller ditt Instagram-användarnamn och/eller allt annat material som du lämnat in till www.designonline.se eller www.scandinaviandesigncenter.com, eller några av dess lokala hemadresser, hemsida för marknadsföring och reklam. Detta inkluderar bland annat rätten att reproducera, distribuera, ändra och redigera dina foton.

Du representerar och garanterar att du äger eller kontrollerar rättigheterna till det material du har lämnat och att du har ett godkännande från personen/personerna som visas på bilderna. Vidare intygar du att du är en person (dvs. inte ett företag), du är minst 18 år eller har målsmans godkännande, och att det material som lämnas in av dig inte bryter mot någon tredje parts rättigheter eller någon lag.

Du är ensam ansvarig för ditt material. Du samtycker till att hålla Designonline, dess dotterbolag eller någon annan person som verkar på Designonline’s vägnar, befriad från och mot alla krav och utgifter som uppstår till följd av användning av dina bilder eller annat material som lämnats av dig. Designonline förbehåller sig rätten att säga upp din rätt att lämna in material till eller använda webbplatsen www.designonline.se när som helst och utan anledning.

Svensk lagstiftning skall tillämpas på detta avtal och samtliga rättsförhållanden mellan parterna som kan härledas till avtalet. Tvist i anledning av detta avtal skall göras i allmän domstol administrerat av Kalmar Tingsrätt.